Sunday, 20 May 2007

contemporary course

เปิดแล้ว!!! คอร์สสอนศิลปะ
-PAINTING
-DRAWING
-CERAMIC
-PHOTO
-COMPOSITION
-CG PAINTING
-EDITION
ทุกคอร์สสามารถตกลงเวลาเรียนได้...
สนใจ...ถามรายละเอียด
ccc.local@gmail.com หรือ 084 7179916

caricature ( รูปล้อเลียน)click IMAGE to see more

คลิกรูปเพื่อดูรูปอื่นๆ

Sunday, 4 March 2007

NEWs about PAINTING

....................click pictures to see ours movement......................

ตอนนี้ทางกลุ่ม CCC Contemporary craft & clay ได้มีการนำภาพเขียน มาทำเป็นภาพเคลื่อนไหว และ ยังสามารถใส่เสียงตามแต่ละความต้องการได้ ภาพสามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง "เสมือนจริง"

Thursday, 1 March 2007

contemporary craft and clay cooperation with RN & TN studio


you can send your picturecome to update on RN &TN studio
here : rat@rn-tn.com
i will to see.......soon

Saturday, 17 February 2007

Portrait Paintingclick picture to see more........
painting portrait Every Sunday Walking Street, Chiang Mai
ทุกวันอาทิตย์ ณ ถนนคนเดิน
และรับวาดรูปนอกสถานที่ หรืองานสำคัญต่างๆ
และรับสอนวาดรูป drawing and painting